uas / ห้องนัดกันเล่น / น้องใหม่อยากเห็นหน้าตาท่านทั้งหลายช่วยลงรุปพร้อมชื่อหน่อยได้หรือไม่

น้องใหม่อยากเห็นหน้าตาท่านทั้งหลายช่วยลงรุปพร้อมชื่อหน่อยได้หรือไม่

คือว่าเวลาไปเล่นแล้วจำไม่ได้เวลาสื่อสารจะได้เรียกถูก ตอนนี้จำได้อยู่สองคนคือ

อ.เต๊ะกับพี่สีห์ นอกนั้นจำไม่ได้ มาเล่นครั้งเดียว วันเสาร์นี้ว่าจะไปเล่นอีกครับ

beeverThu Feb 25 2010 15:18:43 GMT+0700 (ICT)