uas / ห้องนัดกันเล่น / อังคาร ที่ 2 มีนาคม 2553 ใครมีปืนพกเชิญที่สนามspyเลยครับ

อังคาร ที่ 2 มีนาคม 2553 ใครมีปืนพกเชิญที่สนามspyเลยครับ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา17.00น.

นัดเล่นปืนพกกันดีมั้ยครับ

พบกันที่สนามspyนะครับ

Ota 47869Tue Mar 02 2010 10:34:15 GMT+0700 (ICT)