uas / ห้องนัดกันเล่น / วันอาทิตย์นี้ไปยิงกันมั้ยครับ 14 มีนา

วันอาทิตย์นี้ไปยิงกันมั้ยครับ 14 มีนา

มีใครติดลมจากวันนี้พรุ่งนี้ไปยิงกันอีกนะครับ

 

เวลาเดิมที่เดิมครับ

 

 

JaNoRnSat Mar 13 2010 20:33:45 GMT+0700 (ICT)