uas / ห้องนัดกันเล่น / เสาร์ที่ 20 มี.ค. 53 นี้ .. รวมพล U.A.S. และ U.T.A.C. ที่เดิม

เสาร์ที่ 20 มี.ค. 53 นี้ .. รวมพล U.A.S. และ U.T.A.C. ที่เดิม

  ที่เก่าเวลาเดิมนะครับ ..

- เครื่องป้องกันให้พร้อม .

- กำลังกาย และ ใจ ให้พร้อม .

- น้ำใจน้ำกีฬา ให้พร้อม .

 

เจอกัน ณ สนามเกาะกลาง (Fighting BB) เวลาตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปครับ

ฺฺBiG 20StreetWed Mar 17 2010 22:08:00 GMT+0700 (ICT)