uas / ห้องนัดกันเล่น / พุธที่ 19 พ.ค. 53 / ถ้าฝนตกจะทำยังไงคร้าบบบบบบบบ ???

พุธที่ 19 พ.ค. 53 / ถ้าฝนตกจะทำยังไงคร้าบบบบบบบบ ???

  เจอกันที่เก่าเวลาเดิม ...

แต่ถ้าฝนตกจะทำยังไง กันละครับทีนี้ ... !!! 

ฺฺBiG 20StreetTue May 18 2010 10:16:49 GMT+0700 (ICT)