uas / ห้องนัดกันเล่น / วันอาทิตย์เจอกันจ้า

วันอาทิตย์เจอกันจ้า

เวลาเดิมครับสนามโกดัง 16.00น. วันศุกร์โทษทีจ้า ตัวเล็กเข้าโรงพยาบาลปอดอักเสบ (อีกละ)

chonlatonSat Aug 14 2010 11:18:56 GMT+0700 (ICT)