uas / Member Society / ขุดมาทำใหม่ "โปรเจค ตั้งชมรมบีบีกัน ในราชภัฎ"

ขุดมาทำใหม่ "โปรเจค ตั้งชมรมบีบีกัน ในราชภัฎ"

ขุดมาทำใหม่ "โปรเจค ตั้งชมรมบีบีกัน ในราชภัฎ"

ปีที่แล้วยกเลิกไปเพราะขาดคน ตอนนี้น้องเอี้ยม ก็ขึ้นปี 2 แล้ว

พี่ๆ ก็เยอะขึ้นแล้ว

เรามาลื้อฟื้น เรื่องการตั้งชมรมกันดีมั้ย~~

VerminFri Apr 01 2011 14:26:47 GMT+0700 (ICT)