uas / Member Society / เซ็งเป็ด ปืนพัง

เซ็งเป็ด ปืนพัง

SR25 ของนายเต้ย รู้สึกว่า Hop จะเสีย อะครับ

ต้นเดือน ถึงจะมีปัญญาซ่อม

อาการก็ ปรับ Hop ไม่ได้ แล้วก็ ยิงๆ ไป ลูกติด และเหินฟ้า มาเลย

เหมือนว่า ฮอบ มันจะปีบเกินครับ

เศร้าๆ

VerminSat Oct 24 2009 21:30:54 GMT+0700 (ICT)