uas / Member Society / ขอกันมานาน ....... ถึงเวลาจัดให้ซักทีครับ (หลากหลายวิธีโพก พัน ผูก ผ้าชีมัค)

ขอกันมานาน ....... ถึงเวลาจัดให้ซักทีครับ (หลากหลายวิธีโพก พัน ผูก ผ้าชีมัค)

1
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390554_0.24011800.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390554_0.24011800.jpg[/img][/URL]


2
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390557_0.42340400.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390557_0.42340400.jpg[/img][/URL]


3
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390559_0.89339300.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390559_0.89339300.jpg[/img][/URL]


4
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390736_0.31764400.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390736_0.31764400.jpg[/img][/URL]


5
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390739_0.83828200.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390739_0.83828200.jpg[/img][/URL]


6
[URL=http://www.temppic.com/img.php?23-02-2009:1235390743_0.51714500.jpg][IMG]http://images.temppic.com/23-02-2009/images_vertis/1235390743_0.51714500.jpg[/img][/URL]

ไม่มีชีมัค ก็ ใช้ผ้าขะม้า แทนก็ได้นะครับ อนุรักษ์ของไทย

VerminThu Jul 16 2009 14:44:23 GMT+0700 (ICT)