uas / Member Society / ATCS Uttaradit

ATCS Uttaradit

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-79.jpg[/img][/center]
[center][color=red]* ภาพประกอบจาก website ต่างประเทศ[/color][/center]


[b]Tactical shoot [/b]
TCS หรือ Tactical shoot เป็นการยิงปืนในระบบยุทธวิธีที่ถูกพัฒนามาจากลักษณะการยิงในระบบทหาร/ตำรวจ เพื่อให้
ผู้เล่นเกิดทักษะในการเคลื่อนที่ การยิงในท่าทางต่างๆและการยิงในภาวะต่างๆ ความคุ้นเคยต่ออาวุธประจำกาย เพื่อให้เกิดการจดจำทักษะเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีในการลดความกดดันในขณะปฎิบัติงานจริง TCS หรือ Tactical shoot เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาใดนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด แต่สันนิฐานว่าเข้ามาพร้อมๆกับการฝึกร่วมคอบร้า โกลด์ ของไทย-สหรัฐ
ซึ่งต่อมาก็แพร่หลายไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเล็งเห็นถึงข้อดีของการแข่งขันในลักษณะนี้ ซึ่งปัจจุบันก็มีการบบรจุลงในแทบทุกกองพล และมีการแข่งขันจนถึงระดับ ภูมิภาค TCS ไม่เพียงเป็นข้อดีต่อเจ้าหน้าผู้ปฎิบัติงานเท่านั้น ยังมีผลต่อดีผู้เล่นพลเรือนทั่วไปในการด้านการฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธ สมาธิ ไหวพริบและร่างกาย ถือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เลวอย่างหนึ่งทีเดียว

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/DSC_01211.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/DSC_02771.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/DSC_01891.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/DSC_02511.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/DSC_02101.jpg[/img][/center]
[center] [color=red]การแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีภายในส่วนกองทัพบก [/color] [/center]

[b]Tactical  shoot กับ IPSC[/b]
รูปแบบของ Tactical shoot หรือการยิงปืนทางยุทธวิธีกับ ipsc นั้นใกล้เคียงกันครับ ไม่ว่าจะเป็นการจับเวลา การนับคะแนน สเตท หรือ เทคนิคการยิง
จะต่างกันแต่เพียง รายละเอียดปลีกย่อย และเทคนิคการเข้าเป้าหมายหรือจัดท่ายิงเท่านั้น อีกสิ่งที่ค่อนข้างจะต่างไปอีกคือเรื่องของขนาดสถานที่และ
ภารกิจในสเตทต่างๆ ซึ่งTactical shoot จะอาศัยพื้นที่มากกว่า เพื่อให้เหมาะสมกับระยะหวังผลของกระสุน รวมถึง ภารกิจที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดสอบการตัดสินใจ
และไหวพริบของผู้เล่น  ผู้เล่นหรือผู้แข่งขันจึงจะได้รับการทดสอบทั้งกำลังกายและฝีมือในการยิงไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดทักษะในการยิงและลดความตื่นตัว
ในการปะทะจริงลงมา ซึ่งทุกวันนี้ในหลายกองร้อย หลายๆกรมก็มีการจัดให้บุคลากรได้ทำการยิงในแบบยุทธวิธีอยู่ทุกเดือน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับตนเอง 
ในจำนวนสเตทต่างๆที่มีก็มีทั้งการยิงในจากระยะมาตราฐาน /การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางระยะทาง100เมตรแล้วยิง/การยิงพร้อมช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บ
การยิงในภาวะมวลชนแวดล้อม/และพื้นฐานสุดคือการยิงเป้าเก็บคะแนน,เวลา ตามที่กำหนด ซึ่งจะเห็นว่ามีรูปแบบไม่ต่างจาก IPSC หรือยิงแบบรณยุทธมากเลย
 มีเพียงแต่ลักษณะอาวุธที่ใช้และเทคนิคการยิง ที่ต่างกัน ( ซึ่งพื้นฐานการยิงลักษณะนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการทำงานด้าน PMC/PSD ) ส่วนของATPF
หรือ Airsoft Tactical Pistol Federation มีระบบการนับคะแนนที่ค่อนข้างละเอียด แต่ TCS จะตัดตอนรายละเอียดลง เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้เล่น
สามารถทุ่มเทกับภารกิจในแต่ละสเตทแทน เพราะหัวใจความสนุกของ TCS อยู่ที่การดำเนินกลยุทธร่วม มากกว่าความแม่นยำเพียงอย่างเดียว
[b][color=red]*สรุปคือคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับ[/color][/b]

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/P1010663.jpg[/img][/center]
[center] [color=red]*ลักษณะการยิงtactics shoot ที่คล้าย IPSC [/color] [/center]

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-81.jpg[/img][/center]
[center] [color=red]*การเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายในจุดถัดไป [/color] [/center]

[b]BB GUN กับ tactics shoot [/b]
การยิงTactical shoot สามารถนำมาประยุกต์เล่นกับ BB ของเราได้เช่นเดียวกับ IPSC ของปืนสั้น โดยไม่ต้องปรับแต่งอุปกรณ์อะไรมาก
และผู้เล่นสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากเช่นเดียวกันครับ เพียงแค่ผู้เล่น มีปืนยาวAEG ทั่วไป ที่ความแรงมากเพียงพอแค่เจาะทะลุเป้ากระดาษแข็งในระยะ 10-15 m
หรือล้มเป้าไม้อัด ได้ในระยะ 5-10 เมตรก็เพียงพอแล้วครับ (ระยะในการยิงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่อาจลดลงมาได้อีกตามสมควร) พื้นที่ขนาด พอสมควร
ที่จะวางเป้าในระยะต่างๆได้ นาฬิกาสักเรือน และไหวพริบที่เต็มเปี่ยมรวมถึงกำลังกายของผู้เล่น ก็สามารถสนุกกับการยิงในลักษณะนี้ได้แล้วครับ

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/0707AM2.jpg[/img][/center]
[center] [color=red]*การยิงในระยะต่างๆ [/color] [/center]

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/0707A2jpg.jpg[/img][/center]
[center] [color=red]*การยิงผ่านที่กำบังต่างๆ [/color] [/center]

ทั้งนี้ในสเตทที่ซับซ้อนขึ้น อาจมีข้อแม้มากขึ้นเช่น การวิ่งผ่ายเครื่องกีดขวางในจุดต่างๆแล้วยิง เมื่อยิงครบก็เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางใหม่ไปยิงในจุดต่อไป
หรือการยิงพร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งอาจเล่นเป็นแบบทีมหรือเดี่ยวก็ได้เพื่อสร้างทักษะในการยิงขณะถอยร่นหรือมีผู้บาดเจ็บด้วย ทั้งนี้รูปแบบการยิงการเล่น
สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามการออกแบบของผู้จัดการ ซึ่งผู้เล่นจะต้องพบกับการยิงในลักษณะต่างๆที่แต่งต่างกันออกไป ไม่ว่านั่ง นอน ยืน ในลักษณะต่างๆ ซึ่ง
ผู้เล่นก็จะได้เรื่องทักษะการยิงในท่าทางต่างๆเพิ่มขึ้น

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-104.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-22.jpg[/img][/center]
[center][color=red]*การยิงในเงื่อนไขเคลื่อนย้ายผู้เจ็บแบบทีม[/color][/center]

[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-136.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-111.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/ar15-shooter-5.jpg[/img][/center]
[center][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/M4ACTION/0707HS2.jpg[/img][/center]
[center][color=red]*การยิงในลักษณะท่าทางต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นได้เกิดทักษะในการเคลื่อนไหวร่างการและเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ[/color][/center]

เริ่มต้นกับเรื่องนี้ในวันนี้แค่นี้ก่อน หวังว่าคงไม่เบื่อกับตัวหนังสือเยอะๆกัน เด๊วจะกลับมาเล่าต่อเรื่องอุปกรณ์และการปรับแต่งอุปกรณ์ อีกทีครับ ปัจจุบันผมเห็นการเล่นในลักษณะนี้อยู่ 3 ที่คือที่สนาม 62  ราบ 11 และ B3 เชียงใหม่ ท่านใดที่มีประสบการณ์แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้ครับ

[b]ทิ้งท้ายกลับคลิปตัวอย่างการยิงครับ [color=red]คลิ๊กที่รูปเลยครับ[/color][/b]

[center][URL=http://s85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/?action=view¤t=2005_Rifle_Match-Shooting_Gallery.flv][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/th_2005_Rifle_Match-Shooting_Gallery.jpg[/img][/URL][/center]

[center][URL=http://s85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/?action=view¤t=Russell-1.flv][IMG]http://i85.photobucket.com/albums/k60/jarhead_vcd/th_Russell-1.jpg[/img][/URL][/center]

VerminFri Dec 25 2009 10:15:24 GMT+0700 (ICT)