uas / Member Society / เรามา รณรงค์ เรื่อง มารยาท ในการเล่น กับความแรงของปืน กันดีมั้ยครับ

เรามา รณรงค์ เรื่อง มารยาท ในการเล่น กับความแรงของปืน กันดีมั้ยครับ

เรามา รณรงค์ เรื่อง มารยาท ในการเล่น กับความแรงของปืน กันดีมั้ยครับ

ตามหัวข้อเลยครับ

1. มารยาท

2. ความแรงปืน

เราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกัน

เผื่อจะได้เอาไว้เป็นกติกา กลางๆ ของสนามอุตรดิตถ์ ไปครับ

มาสังคยาณา กันเลยครับ

VerminThu Jan 28 2010 10:10:07 GMT+0700 (ICT)