uas / สนาม แสบ-อุด-ดิตถ์ / อาทิตย์ที่24 เม.ย แสบที่เก่าเวลาเดิมครับ

อาทิตย์ที่24 เม.ย แสบที่เก่าเวลาเดิมครับ

อาทิตย์ที่24 เม.ย แสบที่เก่าเวลาเดิมครับที่"สนามแสบยิงGUN"ครับ ตอนนี้เป็นสมรภูมิป่าครับ

111Wed Apr 20 2011 21:42:02 GMT+0700 (ICT)