udontham / ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ร่างกายมนุษย์

ร่างกายมนุษย์

 ร่างกายมนุษย์

ร่างกายของเราประกอบกันขึ้นมาจากส่วนย่อยที่เล็กที่สุดได้แก่ เซลล์ หน่วยที่เล็กที่สุดนี้ จะรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อแล้วประกอบกันเป็นอวัยวะหลักต่างๆของร่างกายเพื่อที่จะทำงานได้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบต่างๆของเรา สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมหัศจรรย์ มีการตรวจสอบการทำงานและร่วมงานกันของแต่ละอวัยวะได้อย่างลงตัว หากเปรียบร่างกายของเราเป็นเครื่องจักร ก็จัดว่าเป็นเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบมาได้อย่างดีที่สุดในโลก
http://thaiwellness.esmartdesign.com/thaiwellness4.htm


http://www.bright-biotic.com/danger_of_silent_p1.html

uthaiFri Feb 19 2010 16:01:18 GMT+0700 (ICT)