udontham / ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การตรึงปฎิกิริยาคาร์บอน

การตรึงปฎิกิริยาคาร์บอน

 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 และพืช C4
 
        พืชแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่เท่ากันเนื่องจากมีส่วนประกอบของเนื้อเยื่อและกระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยาภายในใบที่ต่างกัน  พืชที่มีการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการรวมกับสาร RuBP ในวัฏจักรคัลวินแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอมคือ PGA และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปจนได้ผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ำตาลชนิดต่างๆพืชจำพวกนี้เรียกว่าพืช C3 และเรียกวัฏจักรแบบนี้ว่าวัฏจักร C3 พืชกลุ่ม C3 ได้แก่ ข้าวเจ้า  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์ ถั่วและพืชโดยทั่วๆไปเกือบทุกชนิด

http://www.kr.ac.th/ebook2/kanyarat/08.html

http://server.thaigoodview.com/n...de/37416

ungsumaFri Feb 19 2010 16:20:57 GMT+0700 (ICT)