upk / พูดคุยทั่วไป / สอนพิเศษ เรียน ติว IELTS | TOEIC | TOEFL | GED | IGCSE | SAT | Academic English

สอนพิเศษ เรียน ติว IELTS | TOEIC | TOEFL | GED | IGCSE | SAT | Academic English

[img]http://upic.me/i/hy/u6z21.jpg[/img]
 
[b][color=Blue]สถาบันกวดวิชา สอนพิเศษ เรียน ติว 
IELTS | TOEIC | TOEFL | GED | IGCSE | SAT | ภาษาอังกฤษ Academic English[/color]
[color=Red]ที่ไหนดี แนะนำที่เรียน bsmtutor WWW.BSMTUTOR.COM[/color][/b]
 
[color=Red][b]Bangkok School of Management[/b][/color]
[color=Green]ชั้น 16 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
BTS : ชิดลม ทางออก 2
Tel: (66) 0 - 2256 - 9586 - 9
Weekdays: 9:00 - 19:00 / Saturday: 9:00 - 16:00
Website : http://www.bsmtutor.com [/color]
 
[img]http://upic.me/i/q2/ura20.jpg[/img]
 
[b][color=Purple]Bangkok School of Management (BSM) เป็นผู้นำด้านการติวเข้มเพื่อการสอบต่างๆ
และการปูพื้นฐาน เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้เรารู้และเข้าใจดีถึงวิธีการที่จะนำนักเรียนของเรา
สู่ความสำเร็จได้ตามที่คาดหวัง[/color][/b]
 
[b][color=Navy]**หลักสูตรการเรียนการสอบและการติวมีดังต่อไปนี้**[/color][/b]
[color=Red][b]หลักสูตร เรียน ติว GED[/b][/color]
[color=Blue]หลักสูตรเตรียมสอบ [url=http://www.bsmtutor.com][b]GED[/b][/url] แบบเร่งรัดนั้น เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียม
ความพร้อม และเพิ่มความมั่นใจในการสอบ GED ซึ่งเป็นระบบการสอบเทียบในระดับมัธยมปลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความชำนาญในรายวิชาที่สอน พร้อมทั้งมีความ
คุ้นเคยกับระบบข้อสอบ GED เป็นอย่างดี[/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตร เรียน ติว IGCSE[/b][/color]
[color=Green]หลักสูตรเตรียมสอบ IGCSE เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน ที่ต้องการสอบ IGCSE[/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตร เรียน ติว A Level[/b][/color]
[color=Purple]หลักสูตร A Level ออกแบบมาให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ในประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ[/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตร ติวสอบ IELST[/b][/color]
[color=Navy]หลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ [url=http://www.bsmtutor.com][b]IELST[/b][/url] เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนเกิดความชำนาญ
โดยครอบคลุมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน[/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตร ติว SAT[/b][/color]
[color=Blue]หลักสูตรติวสอบ SAT จะครอบคลุมเนื้อหา กลยุทธ์และเน้นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสอบ SAT
ทางโรงเรียนจะจัดการเรียน การสอนแบบตัวต่อตัว โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนสามารถเลือกวิชา
ที่ต้องการเรียนได้[/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตร ติว  GMAT[/b][/color]
[color=Green][url=http://www.bsmtutor.com][b]GMAT[/b][/url] เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และความถนัด
ของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ สอนวิธีการในการพิชิตการสอบ GMAT[/color]
 
[color=Red][b]เรียน ติว IB Diploma[/b][/color]
[color=Navy]เรียน IB Diploma คือ โปรแกรมการศึกษาระบบนานาชาติ 2 ปี สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16- 19 ปี ผลการ
สอบ IB เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก การเรียน IB Diploma Programme จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Communication) เป็นหลักสูตรที่เหมาะทั้งกับนักศึกษา
บุคคลทำงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน[/color]
 
[color=Red][b]เรียนภาษาอังกฤษ [url=http://www.bsmtutor.com]Academic English[/url][/b][/color]
[color=Purple]หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระบบการศึกษานานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาแนวคิด การวางแผนเพื่องานเขียน รวมทั้งการเน้นให้เ
ห็นถึงความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน [/color]
 
[color=Red][b]หลักสูตรเตรียมสอบ ติว TOEFL[/b][/color]
[color=Blue]หลักสูตรจัดขึ้นเพื่อนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่เตรียมตัวสอบ [url=http://www.bsmtutor.com][b]TOEFL[/b][/url] หลักสูตรประกอบไปด้วย
การเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ยุทธวิธีการทำข้อสอบ การฝึกทำแบบฝึกหัดตามรูปแบบ
ของข้อสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ ทางสถาบันของเราเน้นความเข้าใจภาษาอังกฤษ
อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ได้[/color]
 
[color=Purple][b]>>>::: [url=http://www.bsmtutor.com]WWW.BSMTUTOR.COM[/url]
>>>::: [url=http://www.bsmtutor.com]WWW.BSMTUTOR.COM[/url]
>>>::: [url=http://www.bsmtutor.com]WWW.BSMTUTOR.COM[/url][/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/cg/w02_017.gif[/img]

priestdome99Thu Jan 24 2013 15:41:16 GMT+0700 (ICT)