upk / ติวเข้ม / เรียนต่อสาขาหางานทำง่าย

เรียนต่อสาขาหางานทำง่าย

สาขาวิชาชีพที่มีงานรอ : วิศวกรความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ

1. ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ : Safety Officer)
มีหน้าที่ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตในการทำงาน และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นตำแหน่งที่มี กฎหมายบังคับนายจ้างต้องมี บางครั้งจะเรียกว่าวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ทั้งๆที่จบสายวิทยาศาสตร์
จป.วิชาชีพจะมีความสำคัญเท่ากับวิศวกรสาขาอื่นๆ ถ้านายจ้างไม่มี จป.วิชาชีพ จะถูกปรับ 2 แสน จำคุก 6 เดือน หรือทั้งจำและปรับ จป.วิชาชีพ ยังขาดหลายหมื่นอัตราแต่ละปีจบมาแค่ 1500 คนเท่านั้น จึงมีโอกาสหางานทำได้ง่าย

2. กระทรวงแรงงาน ออกกฎหมายเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 จะกำหนดหน้าที่ของจป.วิชาชีพ

3. กฎหมายบังคับนายจ้างที่ไหนบ้าง  จะครอบคลุมครบทุกกิจการ คือ
- โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  (เงินเดือนเท่าวิศวกร)
- งานก่อสร้างทุกประเภท (บริษัทก่อสร้างกำลังขาดแคลน : เงินเดือนเท่าวิศวกร)
- โรงกลั่นน้ำมัน เจาะ ขุด บนบก ทะเล (เงินเดือนดีมาก)
- ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (เงินเดือนดีมาก)
- เหมืองแร่ เหมืองถ่านหิน
- กิจการขนส่งทุกประเภท
- การไฟฟ้า การประปา
- โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน สถานบันเทิง
- และอื่นๆที่กระทรวงแรงงานจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง

4. ลอง search คำว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หรือ จป.วิชาชีพ ใน google หรือ yahoo จะพบว่าเรื่องราว Safety มากมาย

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ  กฎหมายกำหนดต้องจบสาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาเทียบเท่า ซึ่งสาขาเทียบเท่าหมายถึงใช้ชื่ออื่นเช่นสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

5. มีเว็บเกี่ยวกับ จป.วิชาชีพมากจริงๆ เช่น jorpor.com , oshthai.org , shawpat.or.th , siamsafety.com  เว็บชมรม จป. เช่น safetypasak.com จะมี link ไปเว็บ safety อีกมากมาย

อยากทราบว่างาน จป.วิชาชีพ มีตำแหน่งมากไหมให้เข้าเว็บ jobthai.com หรือเว็บหางานอื่นๆแล้วเลือก menu : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะพบประกาศรับสมัคร จป.วิชาชีพ มากมาย

6.  จป.วิชาชีพ มี 2 หลักสูตรคือ
6.1)  รับ ม.6 (วิทย์-คณิต) แอดมิชชั่นเข้า หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ต้นกำเนิด : ตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นรุ่นแรก) ขอนแก่น บูรพา วลัยลักษณ์ ทักษิณ สุรนารี ธรรมศาสตร์ อุบลราชธานี นเรศวร แม่ฟ้าหลวง  ถ้า ม.ราชภัฏจะใช้ชื่อสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

6.2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ม.เอเชียอาคเนย์ ขณะนี้เป็นแห่งเดียวที่ได้วุฒิวศ.บ. (ติดต่อ : www.sau.ac.th/safety โทร : 02-807-4500 ต่อ 385, 190)
- หลักสูตร 4 ปี  :  จบ ม.6 (วิทย์-คณิต/คณิต-ภาษา) / ปวช. / หรือเทียบเท่า (139หน่วยกิต)
- หลักสูตร 3 ปี  :  จบ ปวส. / สาขาช่าง / คอมฯธุรกิจ / คอมฯกราฟิก / สารสนเทศ /
  หรือเทียบเท่า (109 หน่วยกิต)

        ขอขอบคุณที่ให้โอกาสประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
                (086-798-4454)

sakarinMon Dec 28 2009 10:15:52 GMT+0700 (ICT)