uthenthawai76 / บอร์ดสาระ สำคัญ / 17 มิถุนายน 2553 ไหว้ครู ครอบช่าง ใครว่างมา แจ้งด่วน

17 มิถุนายน 2553 ไหว้ครู ครอบช่าง ใครว่างมา แจ้งด่วน

ฝึกงานอ่ะ ไม่รู้จะไปได้ป่าว ขาดมากเด๋วโดนไล่ออก !!

napasza76Fri Jun 11 2010 16:45:06 GMT+0700 (ICT)