vrzothailandclub / เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ Games / เควสแต้มสกิลน้องหมวย แต้มสกิล+22 แต้ม

เควสแต้มสกิลน้องหมวย แต้มสกิล+22 แต้ม


[hide]  ที่เกิด กะ พิกัดแต่ละตัว

ลองหาดูกันค๊าฟ

เหงหลายคนถามเรย ตั้งไว้หั้ย 
Grin


1. Vulgar Leader


พบบริเวณ (เอสจี)
+ Left Dragon Park - ผ่านหน้าอาคารเรียน2 - เดินต่อไปทาง Right Dragon Park
+ กล่อง...จากตัว Little Vulgarian , Vulgarian ในอาคารเรียน 1 และ 2
พบ บริเวณ (เอ็มพี)
+ แถวๆอาคารเรียน 2
+ กล่อง...จากตัว Little Vulgarian , Vulgarian
พบบริเวณ (ฟีนิก)
+ แถวๆ ทางจะไปอาคารเรียน 1
+ กล่อง...จากตัว Little Vulgarian , Vulgarian
2. Hime Leader

พบบริเวณ (เอสจี)
+ หอนาฬิกา - ผ่านหน้าห้องสมุด - ข้ามไปทางอาคารเรียน3 - ถึงหอพัก แล้ววนกลับ
+ กล่อง...จากตัว Hime ในอาคารเรียน 1 และ 23. Gibbs Leader

+ พบบริเวณ (เอสจี) ด้านหลังห้องสังคม [ นอกอาคาร > กับด้านหลังหอพัก
คิดว่าน่าจะเกิดห้องละ 1 ตัว จะเกิดสลับที่กัน ใช้เวลาน่าจะราว30 นาทีเกิด
+ กล่อง...จากตัว Bald head น๊าค๊าฟ อันเน้ชัวๆ จาหาง่ายกว่า
4. Fancer Leader

+ พบบริเวณ รร MP แถวๆสนามบาส
+ กล่อง...จากตัว Ardee Boy , Fancer ในห้องเรียนประวัติศาสตร์ และ อาคารเรียน 3
บางคนก้อ บอกว่า Batboy Ardee มีบอสตัวนี้ด้วยเหมือนกัน5. Bald Head Master

+ พบบริเวณ พิกัด 78/78 แถวๆ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เดินวนเวียนแถวๆนี้
กับด้านหลัง ศูนย์กีฬาในร่ม เกิดสลับที่กัน
+ กล่อง...จากตัว Gibbs ห้องสมุด6. Master Fu

+ พบบริเวณ (เอสจี) รอบๆสนามบอล
+ กล่อง...จากตัว Fu ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กับ สนามบอล7. Furious Chef

+ พบบริเวณ (นอกเอมพี ) บริเวณหัวมุมถนน พิกัด 23/37 กับอาคารฝั่งตรงกันข้าม พิกัด 14/36
+ พบบริเวณ (นอกฟินิก) พิกัด 64/42 เกิดทุก5 นาที ต่อชาแนล
+ กล่อง...จากตัว Fiery Chef แถวๆหัวมุมถนนนั้นแหละ
8. Welding Master

+ นอก SG , MP , PH
+ กล่อง...จากตัว Swordie Ardee / Drunkard นอกเอสจี กะ นอกเอมพี และฟินิกด้วย
+(นอกฟินิก) เกิดที่พิกัด 63/53 วนเวียนแถวๆนั้น
+(นอก เอสจี) แถวๆก่อ 3 ทางไป ทางแยกฝั่งขวา
+(นอกเอ็มพี) แถวๆตึกแฝดโครงการ 19. Obasan

+ พบบริเวณ (นอกเอมพี) ตึกที่หัวหน้าช่างก่อสร้างอยู่ วนดูรอบตึก ไม่เจอให้ดูที่ถนนหน้าตึก
+ (นอกเอสจี) บริเวณ ทางแยกฝั่งขวา ถึง สะพานลอย (พิกัด105/058 เด๋ววิ่งผิดสะพาน -*- )
+ กล่อง...จากตัว Aunty ทางแยกฝั่งขวา ถึง สะพานลอย (นอกเอสจี)
10. Sanitor Master

+ พบบริเวณ ( นอกเอมพี ) ตึกฝั่งตรงกันข้ามของตึกที่หัวหน้าช่างก่อสร้างอยู่ แถวๆพิกัด 13/73 เดินวนไปวนมา
ไม่เจอก้อให้ดูบริเวณ ถนนด้านหน้าตึก
+ (นอกฟินิก) เกิดที่พิกัด 65/45 แถวๆนั้น
+(นอกเอสจี) บริเวณ ทางแยกฝั่งขวา ถึง สะพานลอย (พิกัด105/058)
+ กล่อง...จากตัว Sanitor / Cordy ทางแยกฝั่งขวา ถึง หัวมุมถนน ( นอกเอสจี )11. Blood Robber

+ พบบริเวณ ( นอกเอสจี ) หน้าหัวหน้าช่างก่อสร้าง - ก่อสร้าง3
+ (นอกฟินิก) เกิดบริเวณ 82/64
+ และกล่องจากตัว ฺBlood Hunger (นอกฟินิก)
+ กล่อง...จากตัว Blood Hunter ก่อสร้าง 3 ( นอกเอสจี )

CREDIT.. Skulldy`  [/hide]

 

adminnumaminoFri May 25 2012 22:40:01 GMT+0700 (ICT)