wain2amity / กฎและข้อปฏิบัติในการใช้เว็บบอร์ด WAIN2AMITY / คำแนะนำในการตั้งชื่อ

คำแนะนำในการตั้งชื่อ

ห้ามใช้ชื่อไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้!!


1.มีความหมายไม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นคำผวน หรือส่อไปในทาง ลามกอนาจาร

2.กล่าวพาดพิง หรือล้อเลียน ถึงสถาบัน ยี่ห้อสินค้า บุคคลอื่น

3.มีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ฯลฯ

4.ชื่อคล้ายชื่อสมาชิกที่มีอยู่แล้ว หรือมีข้อความที่ทำให้เกิดความสับสน เช่น ตัวจริง ตัวปลอม

5.ใช้ตัวอักษรซ้ำกันมากๆ หรือไม่มีความหมาย เช่น 55555, adsdsfsd

6. เป็นชื่อ web, ชื่อสินค้าและบริการ, ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อเข้าข่ายโฆษณา ส่งเสริมการขาย


 

rakdaomak55Tue Aug 02 2011 23:21:58 GMT+0700 (ICT)