weloveyg / โยกังออนไลน์ / รวมคำสั่งต่างๆ ในโยวกัง

รวมคำสั่งต่างๆ ในโยวกัง


>>>>> สำหรับปัญหาตัวละครติดตามจุดต่างๆนั้น
สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการพิมพ์คำสั่ง /escape แล้วกด enter
จากนั้นให้รอประมาณ 5 นาทีระบบจะส่งตัวละครของท่านกลับเมือง


>>>>> สำหรับเจ้าสำนักใส่ตราสำนัก /symbol แล้วกด enter

>>>>> หย่าจากการแต่งงาน /breakup แล้วกด enter
 
>>>>> ออกจากสำนัก /quitclan แล้วกด enter (ถ้าล้มสำนักก็ใช้คำสั่งนี้ด้วย)


>>>>> เอาคนออกจากสำนัก /kickclan (ในกรณีนี้ต้องออนพร้อมกันในห้องเดียวกัน)แล้วกด  enter


>>>>> อาจารย์รับศิษย์ /รับศิษย์ เว้น 2 แล้วตามด้วยชื่อศิษย์ แล้วกด  enter


>>>>> ศิษย์ร้องขออาจารย์ /ฝากตัว เว้น 2 แล้วตามด้วยชื่ออาจารย์ แล้วกด  enter


>>>>> ออกจากอาจารย์และศิษย์ /สิ้นสุด เว้น 2 แล้วตามด้วยชื่อศิษย์หรืออาจารย์ แล้วกด  enter


>>>>> ระบบค้นหาร้านค้า  /searchshop เว้น 1 ตามด้วยสิ่งของที่ต้องการ แล้วกดenter

nutnichaMon Jun 11 2012 03:52:22 GMT+0700 (ICT)