wtm53 / Meeting / อยากสอบถามความก้าวหน้างานเลี้ยงรุ่นปีนี้หน่อยครับ

อยากสอบถามความก้าวหน้างานเลี้ยงรุ่นปีนี้หน่อยครับ


- กำหนดวันหรือยัง
- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
- สถานที่ตกลงจะเลือกที่ไหนดีครับ

sian53Tue Sep 07 2010 13:18:52 GMT+0700 (ICT)