wutpaknam210 / เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร้านเสริมสวย / 3เทคนิคตัดผมด้วยปัตตาเลี่ยน

3เทคนิคตัดผมด้วยปัตตาเลี่ยน

3เทคนิคตัดผมด้วยปัตตาเลี่ยน

เทคนิคการตัดซอยผมด้วยปัตตาเลี่ยน
โดย อาจารย์มนัส ด้วงพรหม

  

ทรงที่ 1 การแกะลายผม 2 แบบ 2 สไตล์

1.เริ่มฟันรองเบอร์ 4  เพื่อสร้างฐานผม
การใช้เบอร์ 4 เพื่อสร้างฐานความยาวของเส้นผม

  

วิธีการสวมฟันรอง

โดยแยกฟันรองเข้าไปแล้วกดลงเพื่อเป็นการล็อค จากนั้นสร้างฐานในการเจาะลาย

การเจาะลายมาตรฐานจะมี 2 ลาย

1. ลายแนวตรง
2. ลายแนวโค้ง หรือรูปตัวเอส S
การทำฐานทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบของช่าง โดยจะทำทั้งศีรษะก็ได้ หรือสกินเฮ็ดทั้งหัวเลย

   

1.การสร้างลายเบสิค

-การไถ่ผมเพื่อสร้างฐานจะเริ่มที่เบอร์ 4 แต่ถ้าฐานผมยังหนาเกินไปจนอาจจะเห็นลายเจาะไม่ชัด ก็สามารถใช้ฟันรองเบอร์ 3 เข้าไถ่แนวรอบอีกครั้งได้ ส่วนการดีไซน์หรือออกแบบลายนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ทำการแกะลาย หรือจะใช้ลายสำเร็จรูปก็ได้เช่นกัน

-ช่วงรอยต่อด้านบนศีรษะ ถ้าไม่ต้องการให้เป็นรอยต่อเราสามารถยกปัตตาเลี่ยนขึ้นแนวตั้งฉากได้

-การใช้ฟันรองสามารถไถ่กลับไปกลับมาได้เลยเพื่อให้เกิดความเนียน

  

-เมื่อได้ฐานแล้วก็เริ่มเจาะลายด้วย Sterling 2 วิธีการเจาะลายมีวิธีการจับปัตตาเลี่ยน 2 แบบ คือ
1.ตั้งฟันแนว 90 องศา คว่ำลงไปตรงๆ
2.เมื่อต้องการลายชัดก็ทำการหงายฟันขึ้น

-การแกะลายทั้งสองแนวนั้น แนวที่จัดว่ายากจะเป็นลายแนวโค้ง หรือรูปตัว S โดยที่เราจะใช้แค่มุมเดียวของปัตตาเลี่ยนทำให้ลายชัดขึ้น โดยหงายปัตตาเลี่ยนขึ้น โดยการกดบริเวณช่วงรอยโค้งจะใช้มุมเดียว จะไม่ลงที่หน้าฟัน เพราะจะทำให้ลายที่แกะแหว่งได้ทำให้ลายเสีย

-เมื่อได้ลายโค้งรูปตัว S แล้ว ก็มาเพิ่มลายตรงโดยการคว่ำฟันลงมาเจาะตัดลายเดิมที่ทำอยู่ (เมื่อคว่ำฟันเรียบร้อยแล้วก็ทำการหงายฟันปัตตาเลี่ยนเพื่อให้ลายชัดขึ้น

-เพิ่มความลึกชัด (3 มิติ) โดยใช้ฟันรองเบอร์ 1 เกาไปที่ลายเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เหมือนเป็นการแรเงาเพื่อให้เกิดมิติ และแต่ด้วย Sterling 2 อีกครั้งเพื่อเพิ่มความคมชัด

  

2.การสร้างลายแนวประยุกต์/ลายสากลโลก
แนวทางการสร้างลายแนวประยุกต์เกิดจากแรงบันดาลใจ จากลายดังต่อไปนี้

 -ลายกราฟฟิตี้  คือลายที่เห็นอยู่ตามพนังทั่วไป มีทั้งความคมและความโค้งอย่างชัดเจน

 -ลายกราฟฟิต คือลายที่มีความคมความชัดมากขึ้น และจะมีเหลี่ยนมากขึ้น

 -ลาย TD หรือลายสามมิติ คือลายที่มีความลึกไม่เท่ากัน เราสามารถนำลาย 2 ลายเบี้องต้นมาออกแบบให้มีมิติได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถเอามาทำลายไทยได้ โดยการเอาความโค้งความคมมาใช้ได้ (ผนวกเอากราฟฟิตี้+กราฟฟิต)

  

  

  

ขั้นตอนการทำงาน

1.นำฟันรองปัตตาเลี่ยนจากรุ่น Student Kit มาใส่ปัตตาเลี่ยนในรุ่น Sterling 2 เพื่อสร้างฐานผมโดยใช้ฟันรองเบอร์ 3 ไถขึ้นแล้วสะบัดปลายออกไปเพื่อเอาผมออก ไถไปไถมาเพื่อให้ผมเนียนไม่เป็นขั้น

2.เริ่มแกะลาย จะเริ่มต้นการแต่งที่ขอบผมก่อน ซึ่งลายที่ต้องการจะเช่นเดียวกับการแกะเบสิค แต่ลายจะถูกกำหนดจากภาพเหมือน หรือจากแนวความคิด โดยเริ่มจากแนวโค้งขึ้นไปและประจบกันให้เป็นลายไทย (ลายไทยจะมีส่วนยากตรงที่มีความโค้งมากกว่าปกติ)

3.สร้างความคมชัด เป็นสามมิติด้วยการใช้ฟันรองเบอร์ 1 เก็บรายละเอียด

 

ทรงที่ 2การตัดผมหญิงด้วยปัตตาเลี่ยน

  

หลักการตัดผม

การใช้ปัตตาเลี่ยนตัดผมแทนกรรไกรนั้นจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ตรงที่ระยะฟันของปัตตาเลี่ยนจะคล้ายกรรไกรแต่มีความถี่ที่มากกว่า จึงตัดผมออกมาแล้วจึงมีความหวานเช่นเดียวกับใบมีดโกน

ขั้นตอนการตัดผม

  

1. เริ่มแบ่งผมด้านบนทั้งหมด
จากจุดกึ่งกลางด้านบนทั้งหมด ก่อนจะเริ่มตัดฐานด้านล่างเพื่อสร้างฐานให้เกิดความทุย

 -เริ่มที่ช่อแรกสร้างไกด์ไลน์ การจับปัตตาเลี่ยมจะคล้ายกับการจับสิ่ว ตัดเก็บช่วงล่างให้เป็นรากไทรไว้ก่อน

 -ช่อต่อไปด้านบนยก 90 องศา ตัดตามไกด์ไลน์ด้านล่าง โดยรูปศีรษะจะอยู่ในแนวตั้งฉากตลอดเวลาเพื่อเวลาตัดแล้วจะได้ความทุยขึ้นมา

 -วิธีการจับตัดจะคล้ายการตัดด้วยกรรไกร จะสะดวกและปลอดภัยกว่า

 -จับเป็นช่อซ้าย-ขวาเป็นกลีบส้มตัดทุกช่อตามไกด์ไลน์

 -ฐานล่างรากไทรจะไม่ตัดทิ้ง ให้รวบขึ้นทั้งหมด และตั้งผมขึ้นมาตัดไปตรงๆ เราจะได้ท้ายที่หวานและแนบ ซึ่งท้ายทอยยิ่งแนบจะได้รูปศีรษะที่ทุยมากขึ้น

 -เก็บรายละเอียดเส้นผมที่ไม่เสมอกัน โดยการเกาด้วยปัตตาเลี่ยน ส่วนของท้ายทอยเกาให้แนบเพื่อสร้างความทุยของศีรษะ

  

2.ตัดเชื่อมด้านข้าง

ก่อนจะตัดด้านบนให้ใช้ไกด์ไลน์ด้านหลังมาเชื่อมด้านหน้า เฉียงฟันปัตตาเลี่ยนแนว 45 องศาตัดลงมาโดยใช้ไกด์ไลน์ด้านหลังเป็นตัวกำหนดแต่ละช่อ ด้านตรงข้ามก็เช่นเดียวกันใช้ไกด์ไลน์ด้านหลังเป็นเกณฑ์ตัด ถ้าต้องการให้เป็นแนวสไลด์แล้วหวาน ต้องยกฟันปัตตาเลี่ยนที่ 45 องศา

  

3.ตัดด้านบน

ปล่อยผมด้านบนลงมา แต่ต้องทำฐานทุยก่อน โดยการขมวดผมด้านบนแล้วตัดให้เสมอกันเลย เมื่อปล่อยลงมาก็จะได้ความสั้นยาว และมาทำการเชื่อมผมด้านล่างกับผมด้านบน แล้วตัดให้เสมอกันเลย เมื่อปล่อยลงมาก็จะได้ความสั้นยาว และมาทำการเชื่อมผมด้านล่างกับด้านบน

  

วิธีการเชื่อม

-แบ่งกึ่งกลางศีรษะ

-แบ่งด้านหลังโดยจับฐานล่างกับบนเข้าหากันแล้วใช้ปัตตาเลี่ยนตัดให้เชื่อมกัน เพื่อให้แนวบน-ล่างเชื่อมกับรูปศีรษะจะทุยขึ้นโค้งตามรูปศีรษะ

-ตัดโค้งตามรูปศีรษะทำจนถึงหลังใบหู การตัดเราจะเอาฟันปัตตาเลี่ยนมาชนที่นิ้วชี้

-ด้านหน้า การเชื่อมโดยเอาผมด้านหลังที่ตัดแล้วหวีรวบไปด้านบนเลยและตัดเฉลียง 45 องศา แต่เราจะเหลือยาวหน้าสุดไว้

-ตัดไล่ลงมาโดยใช้ปัตตาเลี่ยนโดยใช้ขวัญเป็นเกณฑ์ กรีดแบ่งผมลงมาในลักษณะกลีบส้มตัดเชื่อมลงมา ด้านซ้าย-ขวา ทำเช่นเดียวกัน

  

4.เก็บรายละเอียด

สร้างความหวาน โดยการใช้ปัตตาเลี่ยนแซกเป็นแนวฟันปลาเพื่อให้เกิดความไม่เท่ากันของเส้นผม จับไมช่อเดิมที่ตัดไว้แล้วแซกให้ทั่วทั้งศีรษะทรงที่ 3 ตัดผมโดยใช้ฟันรองปัตตาเลี่ยน Student Kit

  

การตัดผมรองทรงโดยใช้ฟันรอง 3 ระดับ สไตล์โมเดิรน์ ฟันของปัตตาเลี่ยนรุ่น Student Kit จะมี 1-6 เบอร์ สำหรับผมทรงนี้จะใช้เบอร์ 4-3-2-1 (สำหรับผมหยักโศกเพื่อให้รูปศีรษะทุย)

สำหรับผมเส้นใหญ่และค่อนข้างแข็งจะใช้รองฟันเบอร์ 3-2-1

ขั้นตอนการตัดซอย

  

1.เริ่มตัดจากด้านหลัง

โดยใช้ฟันรองเบอร์ 4 ปัตตาเลี่ยน Student Kit ตัดเฉียงออก 45 องศา แนบกับรูปศีรษะ ผมช่วงด้านบนเราจะตวัดผมออกไปทำในขอบด้านข้างทั้งหมด ส่วนผมด้านผมเหลือไว้เพื่อซอย

  

เคล็ดลับการตัดผม

ผู้ที่มีรูปศีรษะแบนจะต้องตัดเป็นรูปตัว U ช้อนให้ดูมีมิติขึ้นมา
การตัดลักษณะนี้ใช้กับทรงอเมริกัน หรือรองทรงได้

  

2.สร้างความทุยให้มากขึ้น

โดยเปลี่ยนฟันปัตตาเลี่ยนเป็นเบอร์ 3 ทำให้เกิดระดับในการตัด เพื่อสร้างความทุยให้รูปศีรษะได้มากขึ้น

  

3.ไล่ให้เกิดความเนียน

ใช้ฟันรองปัตตาเลี่ยนเบอร์ 2 ตัด (ฟันแต่ละเบอร์จะมีระยะการตัดห่างกัน ½ นิ้ว) ฐานล่างของฟันปัตตาเลี่ยนจะต้องขนานไปตามรูปศีรษะโดยตลอด และตัดไล่ไปโดยรอบ

  

4.การใช้ฟันรองเบอร์ 1

การใช้ฟันรองเบอร์ 1 แทนการใช้หวีบาง เพื่อเก็บให้เรียบเนียน โดยเละขอบๆตวัดฟันออกไปแนว 45 องศา สามารถใช้แทนหวีบางได้เลย
ด้านข้างใช้มุมเดียวในการเหลาปลายทแยง 45 องศาเละไปตามของผม

  

5.การซอยด้านบน

เสร็จจากการตัดผมที่ฐานแล้วให้เพิ่มความโมเดิรน์ โดยการซอยผมด้านบน โดยการฉีดน้ำแล้วเริ่มตัดด้านบนช่วงกึ่งกลางรูปศีรษะ ตัดฐานล่างกับฐานบนให้เชื่อมกัน โดยใช้เทคนิคเดียวกับผมหญิง คือไล่จากด้านหลังให้เชื่อมกัน การตัดก็เหมือนกรรไกรคือโค้งไปตามรูปศีรษะ

  

6.เชื่อมด้านหลังไปหาด้านหน้า

โดยใช้แนวก้านหลังเป็นเกณฑ์ แต่ต้องเหลือความยาวด้านหน้าไว้

7.เช็คผมครั้งสุดท้าย

โดยตัดจากด้านหน้าไปด้านข้าง ตัดส่วนที่เกินออกไป

 


 « Back

wut32Sun May 15 2011 16:52:42 GMT+0700 (ICT)