yorbor42 / พากิน/พาเที่ยว / วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้ว


วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลา เป็นวันเกิดลูกสาว พาไปทำบุญทำทานที่วัดสวนแก้ว .... คงเคยไปกันบ้างแล้ว ...

ไปบริจาคเสื้อผ้า ให้หญ้าวัว เสร็จแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อ พระพยอม เจ้าอาวาสฯ (กราบเฉย ๆ ไม่ได้ถวายสังฆทานเลยนั่งไกล ๆ) เคยมาวัดนี้หลายครั้ง ได้เจอหลวงพ่อเกือบทุกครั้ง นับว่าเป็นพระดังที่เข้าถึงได้ไม่ยากsuraphan63Tue Oct 05 2010 15:42:49 GMT+0700 (ICT)